กิจกรรม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English Exit – Exam) ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สำนักศึกษาทั่วไป มห …

Read More »

ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป พร้อมผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 52 ปี

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณลาน …

Read More »