กิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคาม 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักศึกศึกษาทั่วไป (RN1-105) อาคารราชนครินทร์ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมจัดสอบวัดผลประเมินแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคาม 2564 เวลา 10.00 – …

Read More »

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี กับ นางสุลีพร อยู่หว้า ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยิ …

Read More »

ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป พร้อมผู้บริหาร ตัวแทนบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป เข้ามอบกระเช้าของขวัญและขอพร กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564

เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 สำนักศึกษาทั่วไป …

Read More »

สำนักศึกษาทั่วไป จัดประชุมบุคลากร ในวาระพิเศษ เพื่อกำหนดมาตรการร่วมกันเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 บริเวณอาคารราชนครินทร์ ตามมาตรการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 – 11. …

Read More »