กิจกรรม

ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป พร้อมผู้บริหาร ตัวแทนบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป เข้ามอบกระเช้าของขวัญและขอพร กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564

เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 สำนักศึกษาทั่วไป …

Read More »

สำนักศึกษาทั่วไป จัดประชุมบุคลากร ในวาระพิเศษ เพื่อกำหนดมาตรการร่วมกันเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 บริเวณอาคารราชนครินทร์ ตามมาตรการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 – 11. …

Read More »

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English Exit – Exam) ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สำนักศึกษาทั่วไป มห …

Read More »

ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป พร้อมผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 52 ปี

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณลาน …

Read More »