ปี: 2022

Office of General Education Mahasarakham University

การประชุมเตรียมความพร้อม (MSU English Exit-Exam) 65

การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดทดสอบความสามารถด…
Read more

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษ…
Read more

เว็บไซต์สำหรับเข้าสอบออนไลน์ รายวิชาศึกษาทั่วไปวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565

เว็บไซต์สำหรับเข้าสอบออนไลน์ รายวิชาศึกษาทั่วไปวันพฤหัส…
Read more

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 ว…
Read more

GE ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565

สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2564 ต้อนรั…
Read more

Christmas Day with Music and Poetry

สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษา…
Read more

Verified by MonsterInsights