หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

Office of General Education Mahasarakham University

สอบย้อนหลังปลายภาค 3/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง ปลายภาค 3/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง ปลายภาค 3/2564 โดยจ…
Read more

ห้องเรียนรวม สำนักศึกษาทั่วไป

การดูตำแหน่งที่ตั้งห้องเรียนรวม และความหมายของชื่อห้องเ…
Read more

เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเป็นผู้ประกอบการ

สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกับ ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกร…
Read more

Verified by MonsterInsights