ปี: 2022

Office of General Education Mahasarakham University

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 14 ฉบับที่ 152 ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน 2565

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 14 ฉบับที่ 152 ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน 2565

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 14 ฉบับที่ 151 ประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 14 ฉบับที่ 151 ประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565

สอบย้อนหลังปลายภาค 3/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง ปลายภาค 3/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง ปลายภาค 3/2564 โดยจ…
Read more

ระบบเทียบโอนรายวิชา

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการใช้งาน ระบบเทียบโอนรายวิชาศึก…
Read more

ห้องเรียนรวม สำนักศึกษาทั่วไป

การดูตำแหน่งที่ตั้งห้องเรียนรวม และความหมายของชื่อห้องเ…
Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง ปลายภาค 2/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง ปลายภาค 2/2564 จัดส…
Read more

เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเป็นผู้ประกอบการ

สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกับ ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกร…
Read more

ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำสื่อและนวัตกรรมการจัดการเ…
Read more

กลุ่มงานบริหาร ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

กลุ่มงานบริหาร ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การจัดทำผล…
Read more

Verified by MonsterInsights