หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

Office of General Education Mahasarakham University

ขอบเขตเนื้อหาของข้อสอบ MSU English Exit-Examขอบเขตเนื้อหาของข้อสอบ

มาดูขอบเขตเนื้อหาของข้อสอบกันค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อ…
Read more

ประกวดแนวคิดนวัตกรรมสินค้าหรือบริการที่เปลี่ยนแปลงสังคม

ประกวดแนวคิดนวัตกรรมสินค้าหรือบริการที่เปลี่ยนแปลงสังคม…
Read more

GE Talk Series on Sustainable Development

GE Talk Series on Sustainable Developmentแนวคิดการต่อยอ…
Read more

ติวก่อนสอบ MSU English Exit-Exam 

มาเตรียมความพร้อมก่อนสอบ MSU English Exit-Exam กันค่ะติ…
Read more

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MSU English Exit-Exam

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MSU English Exit-Examได้ที…
Read more

GE Talk Series on Sustainable Development

GE Talk Series on Sustainable Development กับการเสวนาเร…
Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 รายวิชาศึกษาทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2565…
Read more

Verified by MonsterInsights