News

Office of General Education Mahasarakham University

การตรวจสุขภาพบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปี 2566

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 09.30 น. สำนักศึกษา…
Read more

การประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 3/2566

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม  2566   เวลา  13.30 น.  สำนักศึ…
Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังกลางภาค 3/2565

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังกลางภาค 3/2565รายชื…
Read more

Verified by MonsterInsights