ปี: 2022

Office of General Education Mahasarakham University

GE ร่วมงานมุทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน พุทธศักราช 2565 เวลา 13.30 …
Read more

รางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย์และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกั…
Read more

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปี 2565

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 07.15 11.30 น.  สำน…
Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค 1/2565 รายวิชาศึกษาทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค ภาคเรียนที่…
Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 10/2565

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมส…
Read more

ประชุมเครือข่ายหัวหน้าสำนักงานเลขนนุการฯ ครั้งที่ 6/2565

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. สำนัก…
Read more

Verified by MonsterInsights