หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

Office of General Education Mahasarakham University

ประกวดผลงาน TikTok Video Contest ในธีม Digital Life and My GE subject สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป

ประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งโครงการดีๆ จาก MSU Homeroom โดยสำน…
Read more

ขอเชิญร่วมโหวตผลงานนิทรรศการที่โดนใจ…ลุ้นรางวัลเงินสด

ขอเชิญร่วมโหวต ผลงานนิทรรศการที่โดนใจ ลุ้นรางวัลเงินสด …
Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อสอบแบบเลือกตอบและแผนผังข้อสอบ (Workshop on Designing Multiple Choice Questions and Test Blueprint)

ขอเชิญอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบ…
Read more

ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบการประกวด Creative Esan Idea Contest 

ขอแสดงความยินดีกับทีม  Gang Loeng Chan w…
Read more

English Activities & Campus Tour with friends from South Korea

อยากชวนคนเลือดกรุ๊ปบีมาร่วมกิจกรรมมมมมมมมม What: Englis…
Read more

Creative ESan Culture Idea Contest การประกวดแนวคิดการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอีสานเชิงสร้างสรรค์

Creative ESan Culture Idea Contestการประกวดแนวคิดการพัฒ…
Read more

Verified by MonsterInsights