ปี: 2022

Office of General Education Mahasarakham University

 กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565

 กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 สา…
Read more

การประชุมจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  สำน…
Read more

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 รายวิชาศึกษาทั่วไ…
Read more

การประกวด Cover Dance และ การประกวด Cosplay

การประกวด Cover Dance และ การประกวด Cosplayในงาน MSU St…
Read more

GE รับการตรวจประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สำนักศึกษ…
Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 11/2565

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมส…
Read more

การประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ประจำเดือนตุลาคม 2565

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ C…
Read more

GE ร่วมแห่ต้นเงินสมทบกฐินสามัคคี ประจำปี 2565

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป สำนักศึกษ…
Read more

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 5  ตุลาคม 2565  ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา&…
Read more

Verified by MonsterInsights