Mahasarakham ,Thailand
043-754055
geinnovation@msu.ac.th

ผู้เขียน: Chorladda Khamtanee

Office of General Education Mahasarakham University

การอบรมหัวข้อ “BCG กับการขับเคลื่อนประเทศไทย”

วันที่ 20 เมษายนนี้ นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าร่วม…
Read more

การปฐมนิเทศโครงการ MSU BCG Hackathon

วันที่ 19 เมษายนนี้ รศ.ดร.ภญ. จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รอ…
Read more

มมส จัดกิจกรรม MSU BCG Hackathon

มมส จัดกิจกรรม MSU BCG Hackathon วันที่ 20, 22-24 เมษาย…
Read more

คอร์สเรียนฟรี English Conversation

คอร์สเรียนฟรีมาแล้วค่าาาาาาา เรียนในห้องเรียน (face-to-…
Read more

ขอเชิญ “ตอบแบบสำรวจความคาดหวังของผู้ใช้บริการสำนักศึกษาทั่วไป”

สำนักศึกษาทั่วไป ขอเชิญผู้รับบริการทุกท่าน “ตอบแบ…
Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่  4/2566

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566  เวลา  13.30 น.&n…
Read more

GE สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน  2566  เวลา 13.00…
Read more

บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกันดำเนินกิจกรรม 5 ส

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566  เวลา  10.00 น. เ…
Read more