ผู้เขียน: admin

Office of General Education Mahasarakham University

สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับการตรวจสอบทางการเงิน

สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับการตรวจสอบทางการเงิน และตรวจสอบ…
Read more

บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกั…
Read more

มมส ประชุมพิจารณามาตรการในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564

มมส ประชุมพิจารณามาตรการในการจัดการเรียนการสอน ประจำภาค…
Read more

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางฤทัยรัตน์ มายร์ สรสันต์

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกั…
Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานที่จ้างตามภารกิจ ครั้งที่ 2/2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเ…
Read more

Verified by MonsterInsights