หมวดหมู่: ข่าวสำหรับนิสิต

Office of General Education Mahasarakham University

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 รายวิชาศึกษาทั่วไ…
Read more

การประกวด Cover Dance และ การประกวด Cosplay

การประกวด Cover Dance และ การประกวด Cosplayในงาน MSU St…
Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค 1/2565 รายวิชาศึกษาทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค ภาคเรียนที่…
Read more

สอบย้อนหลังปลายภาค 3/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง ปลายภาค 3/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง ปลายภาค 3/2564 โดยจ…
Read more

ห้องเรียนรวม สำนักศึกษาทั่วไป

การดูตำแหน่งที่ตั้งห้องเรียนรวม และความหมายของชื่อห้องเ…
Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง ปลายภาค 2/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง ปลายภาค 2/2564 จัดส…
Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังกลางภาค 2-2564

Download เพื่อดูรายละเอียด Download เพื่อดูรายละเอียด

เว็บไซต์สำหรับเข้าสอบออนไลน์ รายวิชาศึกษาทั่วไปวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565

เว็บไซต์สำหรับเข้าสอบออนไลน์ รายวิชาศึกษาทั่วไปวันพฤหัส…
Read more

Verified by MonsterInsights