Mahasarakham ,Thailand
043-754055
geinnovation@msu.ac.th

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

Office of General Education Mahasarakham University

การประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2566

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักศึกษาทั่ว…
Read more

โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนิสิต มมส

เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมาสำนักศึกษาทั่วไปจั…
Read more

ผลการประกวด “แนวคิดการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอีสานเชิงสร้างสรรค์”

ขอแสดงความยินดี กับนิสิตที่ได้รับรางวัลในการประกวดแนวคิ…
Read more

กิจกรรมแข่งขัน “แนวคิดการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอีสานเชิงสร้างสรรค์”

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 08.30 น. – 12.00 น…
Read more