หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

Office of General Education Mahasarakham University

บุคลากร GE ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน

บุคลากร GE ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจ…
Read more

สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดค่ายเยาวชนนานาชาติ MSU INDIE Camp 2023

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ภาษา สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิ…
Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 9/2566

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30 น.  สำนักศ…
Read more

การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2566 &nbsp…
Read more

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาค 3/2565

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาค 3/2565…
Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 7/2566

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. สำนักศึกษาท…
Read more

การตรวจสุขภาพบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปี 2566

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 09.30 น. สำนักศึกษา…
Read more

Verified by MonsterInsights