หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

Office of General Education Mahasarakham University

รางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย์และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกั…
Read more

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปี 2565

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 07.15 11.30 น.  สำน…
Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค 1/2565 รายวิชาศึกษาทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค ภาคเรียนที่…
Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 10/2565

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมส…
Read more

ประชุมเครือข่ายหัวหน้าสำนักงานเลขนนุการฯ ครั้งที่ 6/2565

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. สำนัก…
Read more

MSU Homeroom Festival 2022

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม  2565  เวลา 08.30-16.3…
Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่  9/2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม  2565  เวลา 13.30…
Read more

GE จัดโครงการพัฒนาบุคลากร  “การสร้างความสุขในการทำงาน”

เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น.&…
Read more

Verified by MonsterInsights