หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

Office of General Education Mahasarakham University

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง ปลายภาค ภาคเรี…
Read more

GE ร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565  เวลา 10.30 น. สำนักศึกษาทั่วไ…
Read more

การประชุมจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  สำน…
Read more

GE รับการตรวจประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สำนักศึกษ…
Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 11/2565

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมส…
Read more

การประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ประจำเดือนตุลาคม 2565

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ C…
Read more

GE ร่วมแห่ต้นเงินสมทบกฐินสามัคคี ประจำปี 2565

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป สำนักศึกษ…
Read more

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 5  ตุลาคม 2565  ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา&…
Read more

GE ร่วมงานมุทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน พุทธศักราช 2565 เวลา 13.30 …
Read more

Verified by MonsterInsights