หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

Office of General Education Mahasarakham University

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 14/2565

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักศึกษาทั่…
Read more

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และส่งเสริมบรรยากาศองค์กรแห่งความสุข

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สำ…
Read more

GE จัดกิจกรรม MSU Christmas Market

GE จัดกิจกรรม MSU Christmas Market เมื่อวันที่ 23 ธันวา…
Read more

โครงการ Startup DREAManiFest

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา  09:00-12:00 น. สำนักศ…
Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่  13/2565

เมื่อวันอังคารที่ 6  ธันวาคม  2565  เวลา…
Read more

GE ร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 1 ธันวาคม 2565  เวลา 10.30 น. สำนักศึกษาทั่วไป น…
Read more

GE เข้ารับรางวัล กพร. อันดับที่ 1 สำนักงานเลขานุการ ประจำปีงบประมาณ2564

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิ…
Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 12/2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. สำนัก…
Read more

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา  2566

เมื่อวันจันทร์ที่  28  พฤศจิกายน  2565&n…
Read more

Verified by MonsterInsights