ระบบเทียบโอนรายวิชา

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต 

ห้องเรียนรวม สำนักศึกษาทั่วไป

ข้อมูลแสดงรายการห้อง 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค 3/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง ปลายภาค 2/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ 

เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเป็นผู้ประกอบการ

สำนักศึกษาทั่วไป ร่ว 

ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

ประชุมเพื่อหารือแนวท 

กลุ่มงานบริหาร ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

กลุ่มงานบริหาร ประชุ 

สำนักศึกษาทั่วไป ขอเรียนเชิญอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0043001 การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ “เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนรายวิชา Design Thinking” 

สำนักศึกษาทั่วไป ขอเ 

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์งาน

โครงการพัฒนาศักยภาพก 

Class Teacher Day
Art Turner, Hannah Mon, Wed, Fri
Science Morrisey, Anna Sat, Sun
Atletics Turner, Hannah Mon, Wed, Fri
Football Edison, Molley Tue, Wed, Fri
Music Smiley, Barney Tue, Wed, Thu
Art Turner, Hannah Mon, Wed, Fri