News

Office of General Education Mahasarakham University

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 15 ฉบับที่ 159 ประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2566

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 15 ฉบับที่ 159 ประจำเดือน …
Read more

การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2566 &nbsp…
Read more

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาค 3/2565

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาค 3/2565…
Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 7/2566

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. สำนักศึกษาท…
Read more

การตรวจสุขภาพบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปี 2566

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 09.30 น. สำนักศึกษา…
Read more

Verified by MonsterInsights