การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2565

Office of General Education Mahasarakham University

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2565

สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2565 ขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป (RN 1 – 105) ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีเป็นประธาน การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานและพิจารณาเรื่องต่างๆ อาทิ พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การวัด การประเมิน การอนุมัติ การรายงาน และการแก้ไขผลการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2565 พิจารณาการต่อสัญญาการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง IDP Education Services Ltd กับ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2565 พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป เป็นต้น

ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา คำธานี

ภาพเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights