โครงการอบรมภาษาจีน เพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

Office of General Education Mahasarakham University

สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการการอบรมภาษาจีนเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ขึ้นเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 14.30-17.30 น. โดยจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่าน โปรแกรม Cisco WebEx ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปราการ บุตรแก้ว และอาจารย์ณฐรีย์ จันทร์ศิริสิร อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีน สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในด้านภาษาจีนเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะการสื่อสารด้านภาษาจีนเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ระยะเวลาดำเนินโครงการ คือ วันเริ่มต้นโครงการในวันที่ 21 มกราคม 2565 และสิ้นสุดโครงการในวันที่ 25 มีนาคม 2565 (จำนวน 10 ครั้ง รวม 30 ชั่วโมง) ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ลิงก์นี้ค่ะ https://bit.ly/StudyCH สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ภายใน 2052 ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา คำธานี และ ภานุพงศ์ คงสวัสดิ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights