GE ให้การต้อนรับอาจารย์ผู้นิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากภาควิชาภาษาไทยฯ

Office of General Education Mahasarakham University

เมื่อวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักศึกษาทั่วไป ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ธนะไชย หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่มานิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป (RN-105) อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ มีหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร หัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มงานนโยบายและแผน และหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและประเมินผล ให้การต้อนรับในครั้งนี้ ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา คำธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights