การประชุมเตรียมความพร้อม (MSU English Exit-Exam) 65

Office of General Education Mahasarakham University

การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักศึกษาทั่วไปได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป (RN-105) ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน การกำหนดช่วงเวลาในการจัดทดสอบ การแจ้งความประสงค์ขอเพิ่ม-ตัดรายชื่อนิสิตที่เข้ารับการทดสอบ และการรายงานผลการดำเนินงาน

ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา คำธานี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights