การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

Office of General Education Mahasarakham University

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ช่วงหลังสอบกลางภาค)

สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ช่วงหลังสอบกลางภาค) ขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งเรื่องเพื่อทราบให้แก่อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาในประเด็นดังนี้
1. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สูงสุดในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 37
2.กำหนดการจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4. รายงานผลการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
5. การพัฒนาระบบการส่งข้อมูลการเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
6. กำหนดส่งผลการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2564

และเรื่องพิจารณาในประเด็นดังนี้
1. พิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2564
ช่วงหลังสอบกลางภาค
2. พิจารณาแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานการสอนรายวิชาที่เปิดสอนหลายกลุ่ม

ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา คำธานี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights