การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 11/2566

Office of General Education Mahasarakham University

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน  2566  เวลา 13.30 น.  สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป  ครั้งที่  11/2566  ขึ้น  ณ  ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป (RN 1 – 105) ชั้น 1  อาคารราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน  การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานและพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. รายงานการเงินสำนักศึกษาทั่วไป  ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2566 เรื่องการปรับแก้เงื่อนไขเกี่ยวกับผู้เรียนเฉพาะในส่วนของรายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนิสิตชาวต่างชาติ (ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ)

3.  รายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2566

4. รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป

5. พิจารณาแผนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6. พิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง  คุณสมบัติและหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2566

7.  พิจารณาร่างประกาศสำนักศึกษาทั่วไป เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2566

ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา คำธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights