วันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 14

Office of General Education Mahasarakham University

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมโครงการกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 14 ปีที่ 15 โดยกิจกรรมช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ต่อมาในเวลา 10.00 น. ทางสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบโล่รางวัลแสดงความขอบคุณแด่คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และมอบเกียรติบัตรให้นิสิตจิตอาสาช่วยงานพัฒนาภาษาต่างประเทศ โดยมี ผศ.ดร. จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่ได้รับคัดเลือกเป็น อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 ประกอบด้วย อาจารย์ณฐรีย์ จันศิริสิร (กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1.1 ภาษาและการสื่อสาร) รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร หาญสูงเนิน (กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) อาจารย์ ดร.เยาวภา นียากร (กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ (กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์) อาจารย์ ดร.อารีย์รัตน์ โนนสุวรรณ (กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง) รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ บัญเที่ยง (กลุ่มวิถีสังคม) อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ บุตรพวง (กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1.1 ภาษาและการสื่อสาร) อาจารย์ธวัชวงศ์ ลาวัลย์ (กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) อาจารย์ ดร.จงกลณี ธนาไสย์ (กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม) อาจารย์ สันทนา ภิรมย์เกียรติ (กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย จิตรนันท์ (กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง) อาจารย์ ดร.อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล (กลุ่มวิถีสังคม) อาจารย์ผู้สนับสนุนงานสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี ผู้สนับสนุนงานสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565 นายปรีชา โนนไธสง บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปดีเด่น 1.นางเจริญใจ กุลดิลก ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย 2. นางสาวยุภา พลตื้อ ประเภทลูกจ้างชั่วคราว นิสิตจิตอาสา MSU Homeroom โฮมรูม FriendAdvisors และ นิสิตช่วยงาน GE กลุ่ม SDG Student Network รวมจำนวน 24 คน

ภาพ/ข่าว มานะ ภูพันนา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights