Homeroom Open House 2023

Office of General Education Mahasarakham University

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นสากล กิจกรรม Homeroom Open House เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 (PH-504) อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นสากล กิจกรรม Homeroom Open House อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายส่งเสริมความเป็นนานาชาติและภาพลักษณ์องค์กร กล่าวว่า สำนักศึกษาทั่วไป มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาทักษะที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ กับรู้เท่าทันสื่อในสังคมยุคปัจจุบันของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีศูนย์ภาษาเป็นผู้รับผิดชอบงานในส่วนนี้ เพื่อสร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและสามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจาก คุณจอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ พิธีกรนักจัดรายการข่าวชื่อดังมาบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของเยาวชนต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการทั้งในห้องประชุมและรับชมทางการถ่ายทอดสดจากเพจ MSU Homeroom กว่า 3,000 คน

ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights