บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ได้รับ “รางวัลดีเด่น” การนำเสนอบทความในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ภายใต้โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ.2564

Office of General Education Mahasarakham University

บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ได้รับ “รางวัลดีเด่น” การนำเสนอบทความในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ภายใต้โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ.2564

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ

ว่าที่ ร้อยตรีกฤษฎา ศักดิ์คำดวง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ในโอกาสที่ได้รับ “รางวัลดีเด่น” การนำเสนอบทความในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ภายใต้โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลครุภัณฑ์ห้องเรียนรวม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

ผู้วิจัย ว่าที่ ร้อยตรีกฤษฎา ศักดิ์คำดวง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights