โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อสอบแบบเลือกตอบและแผนผังข้อสอบ

Office of General Education Mahasarakham University

(Workshop on Designing Multiple Choice Questions and Test Blueprint)

สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อสอบแบบเลือกตอบและแผนผังข้อสอบ  (Workshop on Designing Multiple Choice Questions and Test Blueprint)  ขึ้น ระหว่างวันอังคารที่ 11- วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุม  Co-Working Space 2 (RN1-210)  ชั้น 2  อาคารราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานกล่าวเปิด   ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. ณภัทร ชัยมงคล  และอาจารย์ ดร.กิตติทัศน์ หวานฉ่ำ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาข้อสอบแบบเลือกตอบและแผนผังข้อสอบ (Workshop on Designing Multiple Choice Questions and Test Blueprint)”

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างผังข้อสอบและจัดทำข้อสอบแบบเลือกตอบและแผนผังข้อสอบได้  ทั้งนี้ มีอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเข้าร่วมโครงการ จำนวน 53 คน

ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา คำธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights