สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอร่วมแสดงความยินดีกับทีมนิสิต ที่ต่อยอดองค์ความรู้จากรายวิชาศึกษาทั่วไป

Office of General Education Mahasarakham University

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอร่วมแสดงความยินดีกับทีมนิสิต ที่ต่อยอดองค์ความรู้จากรายวิชาศึกษาทั่วไป ในรายวิชา Creativity and Innovation Management และสามารถคว้ารางวัลชมเชย ในการประกวดนวัตกรรมวิชาการ ในหัวข้อ สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อสังคมผู้สูงอายุ (Health & Wellness for Ageing Society)

ภายใต้โครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29

ระหว่างวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยทีมนิสิต ได้นำเสนอผลงานแอพพลิเคชั่นเพื่อผู้สูงอายุ ภายใต้ชื่อ “Happy Elderly”✨

สมาชิกในทีมประกอบไปด้วย

1. นายปิยังกูร หมั่นกิจ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา

2. นายธีรพัฒน์ นามเกต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา

3. นางสาวศุภสุตา นามสมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา

4. นางสาวนพรดา เหล็กกนก คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

5. นางสาวหทัยชนก โสภาจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา

โดยมีทีมอาจารย์ที่ปรึกษา คือ

1) อาจารย์ ดร.จิรายุ รัตนบวร อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ มมส และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

2) คุณอนันษา ทองเหล่า จากคณะวิทยาศาสตร์ มมส

ขอแสดงความยินดีด้วยครับบ 🫶❤️❤️❤️

#มมส #MSU #GE #Genedu

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights