การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 7/2566

Office of General Education Mahasarakham University

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป  ครั้งที่  7/2566  ขึ้น  ณ  ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป (RN 1 – 105) ชั้น 1  อาคารราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน  การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานและพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

– รายงานการเงินสำนักศึกษาทั่วไป  ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

– รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป

– พิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ผู้สมัครสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง 2563)  ประจำปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม

– พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป

– พิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนจากสถานศึกษา  สถาบันอื่นเทียบกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2563)  สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ตามโครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศเพื่อผลิตบัณฑิตจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  เป็นกรณีพิเศษ

ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา คำธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights