การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนิสิตหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ ปีการศึกษา 2566

Office of General Education Mahasarakham University

เมื่อวันศุกร์ที่  26 พฤษภาคม 2566  เวลา  13.30 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป  RN1-105  อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฉัตร จิตบรรจง รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายวิชาการและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนิสิตหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ ปีการศึกษา 2566  ร่วมกับคณาจารย์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ ดังนี้  1) การบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  สำหรับนิสิตหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่  2) การคิดภาระงานสอนและการคำนวณค่าตอบแทน

การสอน ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา คำธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights