ค่ายเยาวชนนานาชาติ MSU CASE Camp

Office of General Education Mahasarakham University

สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดค่ายเยาวชนนานาชาติ MSU CASE Camp สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนนานาชาติ MSU CASE Camp (Mahasarakham University Creative and Social Enterprise) เพื่อพัฒนานิสิตทางด้านความคิดสร้างสรรค์และเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านสังคม และเพื่อให้นิสิตทั้งไทยและต่างชาติได้มีส่วนร่วม ในการทำกิจกรรม มีโอกาสเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบการในชุมชมทางด้านความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาธุรกิจทางด้านสังคมและความยั่งยืน ณ ห้อง 407 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 18 พฤษภาคม 2566 มีเยาวชนจาก 11 ประเทศ เข้าร่วมประกอบด้วย ประเทศไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ทาจิกิสถาน สาธารณรัฐประชาชน จีน อังกฤษ และบังกลาเทศ เข้าร่วมจำนวน 43 คน โดยเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมค่ายได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อละลายพฤติกรรม และกิจกรรมส่งเสริมความเป็นทีม ตลอดจนการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี อาจารย์ ดร. อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมความเป็นนานาชาติและภาพลักษณ์องค์กร สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรหลักในการดำเนินกิจกรรม ต่อมาเวลา 18.00 น. เป็นกิจกรรมตอนรับเยาวชนจาก 11 ประเทศ โดยได้รับกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับเยาวชนที่เข้าร่วมค่ายเยาวชนนานาชาติ MSU CASE Camp ภายในงานได้จัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน วงแคน โดยชมรมนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมือง (วงเเคน) สังกัดองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ผู้เข้าร่วมค่ายได้เรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Value Addition of Local Ingredients to Gastronomy” โดยเชฟวีระวัฒน์ ตริยเสนวรรธน์ เจ้าของร้านอาหารซาหมวย แอนด์ ซันส์ ร้านอาหารไทยร่วมสมัย จ.อุดรธานี และและอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Prampredee International Eco-village and mindfulness centre” โดย คุณขวัญชัย ปรีดี ผู้ก่อตั้งหมู่บ้านนานาชาติเปรมปรีดี

ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights