GE จัดโครงการ “การจัดการเรียนรู้ผ่านกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนสากล (PSF)”

Office of General Education Mahasarakham University

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการ “การจัดการเรียนรู้ผ่านกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนสากล (PSF)” ขึ้น  ณ  ห้อง Co-Working Space 2 (RN1-201)  อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานกล่าวเปิด  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาและเพื่อสร้างความเข้าใจการขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ตามแนวทางส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาขององค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (Thailand PSF)  ทั้งนี้ มีอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน

ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา คำธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights