การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่  5/2566

Office of General Education Mahasarakham University

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน  2566  เวลา 09.30 น. สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป  ครั้งที่  5/2566  ขึ้น  ณ  ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป (RN 1 – 105) ชั้น 1  อาคารราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน  การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานและพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

– รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป

– พิจารณาผลการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป  ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา  2565

– พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป

– พิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายสำนักศึกษาทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 1 – 2)

ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา คำธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights