มมส ประชุมพิจารณามาตรการในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564

Office of General Education Mahasarakham University

มมส ประชุมพิจารณามาตรการในการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

ตามที่ มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ภายในประเทศ และมีผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งจังหวัดมหาสารคาม และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยได้ติดตามและให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังและป้องกันเชื้อโรคอย่างต่อเนื่องตามแนวทางที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และจังหวัดมหาสารคาม กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียน 2/2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพิจารณามาตรการในการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ในสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ร่วมกับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย ผู้บริหารที่รับผิดชอบงานวิชาการและพัฒนานิสิตของคณะ/วิทยาลัย นายกองค์การนิสิต ประธานสภานิสิต และนายกสโมสรนิสิตทุกคณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน อธิบายแนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานศึกษา

ภายในการประชุมฯรับฟังผลการสำรวจความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับความพร้อมในการกลับมาเรียน ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาคเรียน 2/2564 แบบ Onsite โดยนายกองค์การนิสิตได้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม จัดสำรวจโดยสภานิสิตและองค์การนิสิต พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประธานสภานิสิต นายกองค์การนิสิตและนายกสโมสรนิสิตทุกคณะ – วิทยาลัย ผู้บริหาร และที่ประชุมได้เสนอความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ก่อนออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียน 2/2564 ต่อไป

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights