การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน

Office of General Education Mahasarakham University

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปในระบบคลังหน่วยกิต ครั้งที่  2/2566 

วันอังคารที่  21  มีนาคม  2566  เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในระบบคลังหน่วยกิต ครั้งที่  2/2566   ร่วมกับกองทะเบียนและประมวลผล  นำโดย นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์ ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล  ณ  ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป (RN1-105)  อาคารราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งมติที่ประชุมเรื่องการพิจารณาในการลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่างสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)   รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในระบบคลังหน่วยกิต   และพิจารณาหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในระบบคลังหน่วยกิต 

ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา คำธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights