โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเป็นผู้ประกอบการ ระยะที่ 1

Office of General Education Mahasarakham University

เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2566 สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกับ ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเป็นผู้ประกอบการ ระยะที่ 1 ขึ้น ณ ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ซึ่งกิจกรรมในระยะที่ 1 โดยได้แบ่งกิจกรรมออกเป็ย 3 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Entrepreneurship Boot Camp) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์.ดร.องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งนิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ ในหัวข้อ “Pitching Workshop” ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้การพูดในที่สาธารณะ ถือเป็น Soft Skill ในการสื่อสารอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในระดับผู้นำองค์กรหรือบุคลากร ก็ต้องมีทักษะนี้ติดตัว ทั้งนี้อาจไม่ได้เป็นการพูดต่อหน้าสาธารณชนอย่างเดียว แต่รวมถึงการนำเสนองาน ให้กับลูกค้า การรายงานต่อหน้าผู้บริหาร หรือแม้แต่การนำเสนอไอเดียต่อหน้า

กิจกรรมที่ 2 “Video-Making Workshop” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภัทรภร เสนไกรกุล อาจารย์ประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถจัดทำภาพยนตร์หรือคลิป VDO ของตนเองได้อย่างรวดเร็ว หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ หลังจากที่ผู้เข้าร่วมโครงการจบการศึกษาสามารถใช้เครื่องมือและมีความรู้ในด้านอื่น ๆ ของการผลิตภาพยนตร์ เช่น การจัดแสงขั้นพื้นฐาน การตัดต่อ และการจัดการการผลิต

และกิจกรรมที่ 3 “Professional Presentation Skills” โดย ผศ.ดร.อรรถพล หมู่มี อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ และ อาจารย์ ดร. อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำทักษะต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติมาสร้างผลงานที่จะนำเสนอ เพื่อก้าวสู่การประกวดแข่งขันผลงานทางธุรกิจ

ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights