โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเป็นผู้ประกอบการ ระยะที่ 3

Office of General Education Mahasarakham University

เมื่อวันที่ 6-10 มีนาคม 2566 สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกับ ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเป็นผู้ประกอบการ ระยะที่ 3 ขึ้น โดยในระยะที่ 3 นี้ สำนักศึกษาทั่วไปนำโดย อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายส่งเสริมความเป็นนานาชาติและภาพลักษณ์องค์กร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล หมู่มี รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้นำนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ Science Park มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งนิสิตได้เรียนรู้เรื่องผู้ประกอบการผ่านโครงการ Basecamp 24 และเรียนรู้เรื่องผู้ประกอบการเพื่อสังคม ที่ Yo-Rice Amazake Cafe ซึ่งนิสิตได้เรียนรู้และได้รับแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมจากคุณปอ ภราดล พรอำนวย และทีมงาน และนอกจากนี้นิสิตได้เข้าศึกษาดูงานผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ ที่ Mahoree City Of Music และ North Gate Jazz Co-Op การเป็นผู้ประกอบการ องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการและนวัตกรรม (Study Visit Business Excellence through Innovation) เพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กรชั้นนำของเชียงใหม่ในด้านการบริหารจัดการองค์กรและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเป็นการ พัฒนาขีดความสามารถของนิสิตผู้ที่เข้าร่วมโครงการให้สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวได้ทันท่วงที สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง และสามารถนำวิธีปฏิบัติที่ดีขององค์กรที่ได้ศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการวางแผนและพัฒนาการบริหารจัดการผลงานนวัตกรรมต่อไป นอกจากนี้เราได้จัดกิจจกรรมการแข่งขัน Business Idea Pitching: ในหัวข้อ Soical Impact Ideas and Innovation เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครางการได้เสนอแนวคิดและไอเดียร์ทางธุรกิจใหม่ ๆ โดยได้รับเกียรติจาก คุณภราดล พรอำนวย เจ้าของกิจการ Yo-Rice Amazake Cafe, Mahoree City Of Musicและ North Gate Jazz Co-Op คุณณัฐ สกุลมุทิตา ผู้จัดการ Wintrade (1991) company limited คุณรัชยุตม์ เหลาทอง Project Manajer บริษัทเกิดสุขการค้า พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด Managing Director บริษัทเกรเดียนท์กร๊ป จำกัด General Manager โรงแรม Merchant Villa เจ้าของกิจการ Coffee or me และ ALL BLACK COFFEE เป็นกรรมการในการตัดสินการแข่งขัน Business Idea Pitching

ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights