โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อสอบแบบเลือกตอบและแผนผังข้อสอบ (Workshop on Designing Multiple Choice Questions and Test Blueprint)

Office of General Education Mahasarakham University

สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อสอบแบบเลือกตอบและแผนผังข้อสอบ (Workshop on Designing Multiple Choice Questions and Test Blueprint)  ขึ้น ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น.  โดยจัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และดำเนินการถ่ายทอดสัญญาณ ณ ห้อง RN1 – 105 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานกล่าวเปิด   ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์ และอาจารย์ ดร. ณภัทร ชัยมงคล อาจารย์สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาข้อสอบแบบเลือกตอบและแผนผังข้อสอบ (Workshop on Designing Multiple Choice Questions and Test Blueprint)”

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสามารถจำแนกข้อสอบตามลำดับขั้นการเรียนรู้ของบลูมได้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างผังข้อสอบ  ทั้งนี้ มีอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเข้าร่วมโครงการ จำนวน 170 คน

ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา คำธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights