การประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการห้องเรียนรวมและหารือแนวทางการบริหารจัดการห้องเรียนรวมขนาดใหญ่  (200 ที่นั่งขึ้นไป)

Office of General Education Mahasarakham University

วันพฤหัสบดีที่  9 มีนาคม 2566  เวลา 09.30 น. กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต สำนักศึกษาทั่วไปช ได้จัดการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการห้องเรียนรวมและหารือแนวทางการบริหารจัดการห้องเรียนรวมขนาดใหญ่  (200 ที่นั่งขึ้นไป)  ขึ้น  ณ  ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป (RN 1 – 105) ชั้น 1  อาคารราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน  การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสรรห้องเรียนรวมขนาดใหญ่ (ขนาด 200 ที่นั่ง)  เพื่อให้เพียงต่อการเปิดรับนิสิต  และพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการห้องเรียน  การดูแลโสตทัศณูปกรณ์  ซ่อมบำรุง  และการจัดสรรบุคลากรดูแลห้องเรียนรวมคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา  คำธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights