โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนิสิต มมส

Office of General Education Mahasarakham University

🔆🌻 เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมาสำนักศึกษาทั่วไปจัดโครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนิสิต มมส ที่เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปเกี่ยวกับผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่โครงการจากการส่งผลงาน Social Impact Ideas and Innovation โดยแบ่งกิจกรรมเป็นดังนี้

✅ การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Pitching Workshop”

โดย อ.ดร.องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ มมส

✅ การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Video-Making Workshop”

โดย อาจารย์ภัทรภร เสนไกรกุล อาจารย์ประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ มมส

✅ การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Professional Presentation Skills”

โดย ผศ.ดร.อรรถพล หมู่มี อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ มมส และ อาจารย์ ดร. อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

🌻🌻 และในวันที่ 6-10 มีนาคม 2566 นิสิตกลุ่มดังกล่าวจะเดินทางศึกษาดูงานเกี่ยวกับผู้ประกอบการที่ จ. เชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights