Mahasarakham ,Thailand
043-754055
geinnovation@msu.ac.th

การประชุมอาจารย์ผู้สอน รายวิชา 0045008 การบริหารจัดการวัฒนธรรม : การแปรวัฒนธรรมเป็นสินค้า

Office of General Education Mahasarakham University

เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป กลุ่มงานงานวิชาการและพัฒนานิสิต สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมอาจารย์ผู้สอน รายวิชา 0045008 การบริหารจัดการวัฒนธรรม : การแปรวัฒนธรรมเป็นสินค้า ขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป RN-105 ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 0045008 การบริหารจัดการวัฒนธรรม : การแปรวัฒนธรรมเป็นสินค้าให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา คำธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *