โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อสอบแบบเลือกตอบและแผนผังข้อสอบ (Workshop on Designing Multiple Choice Questions and Test Blueprint)

Office of General Education Mahasarakham University

ขอเชิญอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อสอบแบบเลือกตอบและแผนผังข้อสอบ (Workshop on Designing Multiple Choice Questions and Test Blueprint)

ในวันอังคาร์ที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น.

และวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น.

โดยจัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และดำเนินการถ่ายทอดสัญญาณ ณ ห้อง RN1 – 105 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์ และอาจารย์ ดร. ณภัทร ชัยมงคล อาจารย์สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาข้อสอบแบบเลือกตอบและแผนผังข้อสอบ (Workshop on Designing Multiple Choice Questions and Test Blueprint)”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสามารถจำแนกข้อสอบตามลำดับขั้นการเรียนรู้ของบลูมได้ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างผังข้อสอบ

อาจารย์ผู้สอนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการการพัฒนาข้อสอบแบบเลือกตอบและแผนผังข้อสอบ (Workshop on Designing Multiple Choice Questions and Test Blueprint)

ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/TestGe66 ภายในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights