โครงการ Startup DREAManiFest

Office of General Education Mahasarakham University

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา  09:00-12:00 น. สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (Startup DREAManiFest) ขึ้น  ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์  ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล หมู่มี  รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ   ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณ North เจ้าของ Startup ที่ได้ทุนสนับสนุนการทำธุรกิจจากหลายหน่วยงานมาก  และ คุณภราดล พลอำนวย นักธุรกิจชาวเชียงใหม่  เจ้าของธุรกิจหลายอย่าง ผู้นำโครงการมือเย็น เมืองเย็น ผู้ประกอบการเพื่อสังคม  และคุณนอร์ท ปริญญา เลิศประเสริฐ  เจ้าของ Startup ที่ได้ทุนสนับสนุนการทำธุรกิจจากหลายหน่วยงานมากมาย  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Talk) ในการทำธุรกิจ โดยถ่ายทอดเรื่องราวและความภาคภูมิใจ ประสบการณ์แนวคิดและจุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองให้แก่นิสิตที่เข้าร่วมโครงการทั้งในห้องส่งสัญญาณและทางออนไลน์ กว่า 800 คน ได้ฟังอีกด้วย

ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา คำธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights