รายวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่จะต้องลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2565

Office of General Education Mahasarakham University

รายวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่จะต้องลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2565 ดังนี้

***แผน A ประกอบด้วย 10 คณะ/วิทยาลัย (รายละเอียดดังภาพที่แนบ)
จะมีวิชาศึกษาทั่วไปบังคับที่ต้องลง คือ
– วิชา 0041002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
– วิชา 0043001 การคิดเชิงออกแบบ
(หากนิสิตในแผน A จะลงวิชา 0041022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง ในภาคเรียนที่ 2 นี้ จะลงไม่ได้ ต้องติดต่อสำรองที่นั่งที่สำนักศึกษาทั่วไปครับ)

***แผน B ประกอบด้วย 9 คณะ/วิทยาลัย (รายละเอียดดังภาพที่แนบ)
จะมีวิชาศึกษาทั่วไปบังคับที่ต้องลง คือ
– วิชา 0041002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
– วิชา 0041022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
(หากนิสิตในแผน B จะลงวิชา 0043001 การคิดเชิงออกแบบ ในภาคเรียนที่ 2 นี้ จะลงไม่ได้ ต้องติดต่อสำรองที่นั่งที่สำนักศึกษาทั่วไปครับ)

ติดต่องานวิชาการฯ สำนักศึกษาทั่วไป ได้ที่อาคารราชนครินทร์ ชั้น 1 ห้อง RN1-101
โทร. 043-754300, 096-8328040, 096-8033125, 097-2709470

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights