จำนวนผู้เข้าชมเรื่องนี้ : 190

ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานที่จ้างตามภารกิจ

สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 4/2565

ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
Verified by MonsterInsights