การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 0044012 วัยใสใจสะอาด ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

Office of General Education Mahasarakham University

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป  สำนักศึกษาทั่วไปได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 0044012 วัยใสใจสะอาด ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565  ร่วมกับอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป/อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป   ณ  ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป (RN-105) และในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx  โดยมี ผศ.ดร.ดุจฉัตร จิตบรรจง รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน   การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้ประสานงาน  และพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา คำธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights