วันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปี 2565

Office of General Education Mahasarakham University

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 07.15 11.30 น.  สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 13 ปีที่ 14 ประจำปี 2565  ขึ้น ณ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์  ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานนำทีมบุคลากรทำบุญตักบาตรบริเวณลานลีลาวดีหน้าอาคารราชนครินทร์ และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป  ในการนี้พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์และประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่าน จากนั้นเวลา 10.00 น. มีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติอาจารย์และบุคลากรดีเด่นประจำปีแก่อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์ผู้สนับสนุนงานสำนักศึกษาทั่วไป  ผู้สนับสนุนงานสำนักศึกษาทั่วไป  บุคลากร  และเกียรติบัตรบุคลากร ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

>>>อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวย สมตัว (กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1.1 ภาษาและการสื่อสาร) สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนชยา เจียงประดิษฐ์  (กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)   สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ 
3. อาจารย์ ดร.สุรชาติ สิทธิปกรณ์ (กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม)  สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลาญ จันทรจตุรภัทร  (กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์)  สังกัด คณะการบัญชีและการจัดการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์  (กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง)  สังกัด คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
6. อาจารย์ ดร.วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์  (กลุ่มวิถีสังคม)  สังกัด คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

>>>อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564
1. อาจารย์ ดร.มุจลินทร์ ลักษณะวงษ์  (กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1.1 ภาษาและการสื่อสาร) สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ เจิมจิตต์พรชัย (กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ 
3. อาจารย์ ดร.เอกพจน์ ศรีฟ้า  (กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม)  สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา  (กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์) 
สังกัด คณะการบัญชีและการจัดการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภลักษณ์ อรรถรังสรรค์  (กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง)  สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร กองอิ้ม  (กลุ่มวิถีสังคม)  สังกัด คณะวิทยาศาสตร์

>>>อาจารย์ผู้สนับสนุนงานสำนักศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2565
1. ผศ.ดร.อินธิสาร  ไชยสุข
2. ผศ.ดร.อรรถพล หมู่มี

>>>ผู้สนับสนุนงานสำนักศึกษาทั่วไปดีเด่น 
1. รศ.ดร.วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล 
2. นางจารุณีย์ รันต์พร

>>>บุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 
1. นายจักรพงศ์ กุตเสนา 
2. นางสาวปาณิสสา ตรวจสูงเนิน 
3. นางสาวอารียา พลศรี

>>>เกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น 
1. นางสาวยุภา พลตื้อ
2. นางหทัยพัชร์ กุตเสนา
3. นายสุรชัย แสนตอ
4. นายจุมพฏ จันทร์สะอาด
5. นางอุรัย ปัดชา
6.นายอุดมพงษ์ แพงจันทร์

ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา คำธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights